Företaget

EM fogspecialist i Skåne AB arbetar inom byggsektorn med verksamheter som omfogning, nyputsning, fasadrenovering, balkongrenovering samt betongrenovering.
Våra kunder är, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och byggnadsföretag. Företagets geografiska verksamhetsområde är inom Skåne.

EM- fogspecialist AB har:

Yrkeskunnande – lång branscherfarenhet.
Gedigen materialkännedom – välutvecklat samarbete med marknadens ledande materialleverantörer.
Flexibilitet – brett produktutbud och kunnig personal.
Korta och snabba beslutsvägar – platt organisation.
Engagemang – företagets ägare deltar aktivt i verksamheten.
Det närmaste målet för EM Fogspecialist AB är att vidga marknaden mot större entreprenader. För att nå målet eftersträvar företaget långsiktiga relationer med nöjda kunder, som ger goda referenser. Detta skall åstadkommas genom kvalitetsarbete som syftar till att levererad produkt är av hög kvalitet och motsvarar kunderna kravspecifikationer.

Kvalitetspolicy

EM - Fogspecialist AB skall genom en helhetssyn på kvalitet och med alla medarbetares ansvar, verka för att alla våra tjänster och produkter uppfyller våra kunders behov och förväntningar.

 Detta gör vi genom att:

  • Att alla medarbetare i samverkan tar ansvar för tjänsten eller produkten som vi levererar.
  • Ge våra medarbetare produktinformation för att öka kunskapen
  • Att alltid utföra riskanalyser inför nya aktiviteter.
  • Att i all vår verksamhet ha en dialog med våra kunder om vilka behov och förväntningar som föreligger på tjänsten eller produkten.

Miljöpolicy

EM - Fogspecialist AB skall i all verksamhet verka för en hållbar och långsiktig samhällsutveckling genom att erbjuda tjänster och produkter som tillgodoser kunders och samhällets behov.

Detta gör vi genom att:

  • Aktivt samarbeta med kunder, leverantörer och andra intressenter.
  • Uppnå eller överträffa lagar och förordningar inom miljöområdet.
  • Förebygga uppkomst och spridning av föroreningar.
  • Främja resurshushållning och källsortering.
  • Engagera alla våra medarbetare i miljöfrågor genom att öka kunskapen.
  • Beakta produkternas miljöeffekter under produktionen och dess hela livslängd.

EM-Fogspecialist i Skåne AB

Verksamhetsområde

Vi har vårt verksamhetsområde i sydvästra Skåne där vi har utfört arbeten i Malmö, Trelleborg, Landskrona, Höllviken, Skanör / Falsterbo m.m

Kontakta oss

Ring till oss

Ring till oss på 0766 50 01 20

Arbetstider

Måndag -Fredag: 8 - 18
Lårdag: 10 - 17

Adress

BORGGATAN 68
231 45 Trelleborg,
Sverige

KONTAKT

E-post: info@em-fogspecialist.se
Telefon: 0766 50 01 20